Portalul ofera informatii complete despre cabinete individuale de avocatura, cabinete asociate, societăți civile profesionale de avocatura.

Partenerii nostri ofera: consultații și cereri cu caracter juridic; asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice; redactare de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare; asistare și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate; apărare și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;

Avocatul din oficiu

Avocatul din oficiu

Toti cetateni au dreptul la un avocat din oficiu!

Persoana care nu poate face  fata cheltuielilor unei judecati fara a primejdui propria sa intretinere sau a familiei sale poate solicita instantei sa-i incuviinteze asistenta judiciara. Asistenta judiciara poate fi incuviintata pentru toate cheltuieleile judecatii sau numai in parte.

Asistenta judiciara cuprinde:

Acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului si judiciar si a cautiunilor;
Apararea si asitenta gratuita printr-un avocat delegat de baroul avocatilor.
Care este procedura ce trebuie urmata pentru a primi avocat din oficiu?

Asistenta judiciara sub forma de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului si judiciar si a cautiunilor se face pe baza de cerere, in scris, depusa la instanta de judecata;
Acordarea unui avocat din oficiu se face pe baza de cerere, in scris, care se depune la baroul avocatilor.
Ce trebuie sa cuprinda cererea de acordare a asistentei judiciare?

Cererea de acordare a asistentei judiciare trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:obiectul si natura procesului pentru care se solicita asistenta;identitatea solicitantului;domiciliul solicitantului;starea materiala a solicitantului.

La cerere se vor atasa dovezi scrise ale veniturilor solicitantului si despre obligatiile de plata pe care le are fata de alte persoane.

Cand inceteaza dreptul la asistenta judiciara/avocat din oficiu?

Dreptul la asistenta judiciara, indiferent de forma acesteia, inceteaza prin moartea partii sau prin imbunatatirea starii sale materiale.

Anchetarea abaterii si exercitarea actiunii disciplinare sunt de competenta consiliului baroului. In cadrul fiecarui barou se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina care judeca, in prima instanta si in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de avocatii din acel barou.

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro