Portalul ofera informatii complete despre cabinete individuale de avocatura, cabinete asociate, societăți civile profesionale de avocatura.

Partenerii nostri ofera: consultații și cereri cu caracter juridic; asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice; redactare de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare; asistare și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate; apărare și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;

Fundamentele eticii profesiilor juridice

Persoana contact: Irina Ramaru

Fundamentele eticii profesiilor juridice Evenimentul se adresează judecătorilor, procurorilor și avocaților, precum și persoanelor interesate de spațiul eticii aplicate în domeniul juridic. Ne propunem o explorare interdisciplinară și interprofesională a eticii profesionale: – Interdisciplinară – întrepătrunderea eticii profesiilor juridice de judecător, procuror și avocat cu științele sociale care au ca obiect de cercetare etica și morala: transferul de tehnici și metode de la aceste științe sociale în domeniul dreptului. În același timp, din perspectiva eticii aplicate: dimensiunea practică a valorilor etice în aplicarea dreptului civil, penal, comercial, contencios administrativ și fiscal etc. – Interprofesională – valorile etice comune ale profesiilor juridice de judecător, procuror și avocat și elementele etice diferite ale celor trei profesii.
0764 792 895
Bucuresti 3, str. Turturelelor 50, et. 4

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro