Nume:
Cabinet de Avocat - Andrei Felix - Tulcea
E-mail:
felixandreilex@yahoo.com
Telefon:
0744 386 467
Adresa:
Tulcea, Str. Scarii, Nr. 4, Jud. Tulcea.

Cabinet de Avocat - Andrei Felix - Tulcea
Avocatii

 Avocatii recomandati ofera servicii de: consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate;

Detalii

Avocatul Andrei Felix este membru al Baroului Tulcea incepand cu anul 2000, exercitandu-si activitatea in calitate de avocat definitiv in Cabinet de avocat, cu drept de a pune concluzii la toate instantele, cu expertiza in domeniul dreptului civil, comercial, penal, muncii si contencios administrativ. Scopul exercitarii profesiei de avocat il constituie promovarea si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, de drept public si de drept privat. in exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, prezentului statut si codului deontologic. Un avocat nu poate fi inscris decat intr-un singur barou si nu isi poate exercita concomitent activitatea in doua sau mai multe forme de exercitare a profesiei. Este interzisa, sub sanctiunile prevazute de Lege, exercitarea oricarei activitati specifice profesiei de avocat de catre o persoana fizica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si in tabloul avocatilor sau, dupa caz, de catre orice persoana juridica, cu exceptia societatii profesionale de avocati cu raspundere limitata.

Cabinetul se distinge prin profesionalismul, eficienta si dedicatia cu care trateaza toate cauzele incredintate. Majoritatea clientilor nostri ne viziteaza pe baza de recomandare din partea vechilor clienti, prietenilor si asociatilor nostri datorita rezultatelor noastre precum si seriozitatii cu care tratam fiecare caz in parte. Clientii cabinetului se bucura mereu de un pachet complet de servicii juridice de calitate, incluzand atat asistenta si reprezentare in instanta, cat si consultanta juridica. De asemenea, datorita politicii manageriale de top a cabinetului, care permite limitarea costurilor in conditiile mentinerii standardului de calitate ireprosabila, clientii au parte de cel mai bun raport-calitate pret. Cabinetul nostru isi desfasoara activitatea printr-o permanenta raportare la principiul profesionalismului si al eficientei, al eticii si al servirii intereselor clientilor nostri. Ne bucuram de o vasta experinta in ceea ce priveste diversele situatii pe care practica le poate intalni, astfel ca suntem in orice moment pregatiti si dedicati nevoilor si dificultatilor pe care clientii nostri le intampina si ne propunem sa le oferim cele mai bune solutii in vederea atingerii scopului propus. Implicarea noastra nu cunoaste jumatati de masura, asa incat orice problema pe care o abordam se bucură de o cercetare detaliata si de toata diligenta noastră. Dorim sa raspundem, astfel, provocarii unei concurente acerbe pe piata avocatiala si sa intampinam nevoile clientilor nostrii prin oferirea de solutii inovatoare în beneficiul acestora atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Servicii

 Cabinetul nostru vă oferă in domeniul dreptului civil:

- consultanţă şi redactare contracte;

 - asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;

 - asistenţă şi reprezentare juridică în litigii privind:

 - revendicările imobiliare;

 - achiziţiile imobiliare;

- succesiunile şi partajele;

- evacuările;

- ieşirile din indiviziune;

- recuperările de creanţe;

- rezilierea şi rezoluţiunea contractelor;

- executarea silită;

- achizitii publice;

- clauze abuzive (bancare);

- constatarea caracterului abuziv al clauzelor continute in contractele de credit.

Drept comercial:

- Infiintari societati comerciale, asociatii si fundatii
- Redactare acte constitutive, hotarari ale adunarii generale a asociatilor, acte aditionale, contracte si declaratii in forma atestata de avocat
- Reprezentare in fata Registrului Comertului pentru inregistrarea infiintarii de societati inregistrarea modificarilor actului constitutiv
- Contracte de cesiune parti sociale, infiintari puncte de lucru, majorare capital social, modificarea sediului social, etc.
- Reprezentare in fata instantelor judecatoresti pentru recuperare creante
- Litigii comerciale de drept comun
- Reprezentare si asistenta in dosare de faliment si reorganizare judiciara
- Asistarea si reprezentarea clientilor la adunarile creditorilor, a actelor efectuate de administratorul judiciar/lichidator, solutionarea contestatiilor la tabelul creanteolor, asistarea si reprezentarea intereselor debitorului in raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator si judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri reglementate de Legea nr.85/2006
- Elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene si modalitati de plata, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea platii pretului, interpretarea clauzelor contractuale, s.a.
- Asistarea clientului la negocieri, redactarea, modificarea si urmarirea executarii contractelor
- Intocmirea dosarelor de executare silita, contact permanent cu executorii judecatoresti.

Drept penal:

- asistenta si reprezentare in fata organelor de cercetare si urmarire penala (Politie, Parchet si alte organe de cercetare penala)
- asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata
- asistenta juridica in faza de executare a pedepselor
- asistenta si reprezentare pentru parti vatamate si parti civile in cadrul proceselor penale

Dreptul muncii:

- Asistenta juridica acordata societatilor comerciale in privinta raporturilor de munca
- Intocmire, evaluare, redactare contracte individuale de munca si acte aditionala, clauze speciale de confidentialitate, de neconcurenta etc.; redactarea fiselor posturilor si a regulamentelor interne
- Asistenta juridica in procedura desfacerii contractelor de munca
- Asistenta juridica si reprezentare in litigii de dreptul muncii, conflicte de munca individuale si colective, desfacerea contractelor de munca, concedieri individuale si colective;
- Asistenta si reprezentare in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca;-    Asistenta juriridica si reprezentare acordata salariatilor pentru neplata drepturilor salariale, pagube materiale izvorate din raporturile de munca.

Drept administrativ si contencios administrativ:

- Contestarea proceselor verbale de constatare si sanctionare contraventionala
- Asistenta juridica in proceduri de achizitii publice
- Activitati de consultanta juridica acordata clientilor in ceea ce priveste relatia acestora cu organele administrative, in special cu privire la autorizarile administrative si actele de control
- Reprezentare in litigii de contencios administrativ si privitoare la achizitii publice
- Consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale.

Oferte speciale

Onorariile pot fi stabilite astfel:

- onorarii orare – sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestam pentru dumneavoastra;
- onorarii fixe (forfetare) – constau intr-o suma fixa cuvenita pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il prestam sau, dupa caz, le prestam pentru dumneavoastra; aceste onorarii se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale; se pot fixa si onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara;
- onorarii de succes – in completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui anumit rezultat; in cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei.

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro