Nume:
Cabinet de Avocat Cornea Georgeta Gabriela
E-mail:
av_furculesteanu@yahoo.com
Telefon:
0726 101 822
Adresa:
Alexandria, Str. Cuza Voda, Bl. 252, Sc A, Ap 13, Jud. Teleorman.

Cabinet de Avocat Cornea Georgeta Gabriela
Avocatii

Avocatii recomandati ofera servicii de: asistență juridică si reprezentare în fața tuturor instanțelor în domeniile: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii si asigurări sociale, drept fiscal, drept administrativ, drept vamal și drept penal, consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate.

Detalii

Avocatul Cornea Georgeta  este membru al Baroului Teleorman incepand cu anul 2005, exercitandu-si activitatea in calitate de avocat definitiv, cu drept de a pune concluzii la toate instanţele, avand expertiza in majoritatea domeniilor de drept.

Cabinetul isi propune sa ofere clientilor cea mai buna si cea mai rapida consultanta posibila pentru a-si rezolva cat mai eficient problemele. Credem in importanta cunostiintelor si a experientei acumulate, iar staff-ul nostru competent si foarte bine pregatit ofera cele mai productive metode de lucru cu clientii nostri. Clientii nostri sunt fie companii private sau persoane fizice. Obiectivul nostru este sa le oferim cele mai de calitate servicii si consultanta pe cat mai multe planuri, in functie de activitatile ce firmele le desfasoara. Majoritatea clientilor nostri ne viziteaza pe baza de recomandare din partea vechilor clienti, prietenilor si asociatilor nostri datorita dedicatiei noastre pentru clienti si determinarea noastra de a oferi reprezentare de calitate.

Viziunea noastră este simplă: să dăm valoare activităților și eforturilor clienților noștri prin intermediul celor mai bune sfaturi juridice. Indiferent de natura problemei pe care o întâmpină clientul, scopul nostru nu este de a crea litigii, ci de a rezolva dispute. Așadar, nu întotdeauna este necesar a se ajunge la litigiu. Cu siguranță, nu este nici cea mai eficientă metodă din punct de vedere financiar sau al timpului scurs până la soluționare. Suntem adepții teoriei în baza căreia părțile trebuie să facă toate eforturile pentru a soluționa disputa în mod amiabil. Evident, de multe ori această variantă nu este posibilă, iar litigiul este inevitabil. În aceste situații, este sarcina noastră de a ne apăra clienții și a depune toate eforturile pentru a le valorifica drepturile.    

Contenciosul adminstrativ privește activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea unui act administrativ, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Principalele activități desfășurate în acest domeniu vizează: analiza actelor administrative şi consultanță cu privire la oportunitatea contestării anumitor acte administrative; reprezentare şi asistare în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative şi fiscale (plângere prealabilă şi contestaţie); reprezentare şi asistare în cadrul procedurilor contencioase în faţa instanţelor judecătoreşti competente de contencios administrativ; reprezentare şi asistare în invocarea şi soluţionarea excepţiilor de nelegalitate a actelor administrative precum şi în procesele privind suspendarea executării actelor administrative; reprezentare, asistare şi consiliere a persoanelor fizice şi juridice în faţa autorităţii publice; reprezentare, asistare şi consiliere în cadrul procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; contestarea licitaţiilor şi a altor modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; reprezentare şi consiliere în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare sau a autorizaţiilor de construcţie, precum și contestarea acestora.

Servicii

Drept civil:

- asistenta si reprezentare in litigii civile de orice natura;
- consultanta in diverse aspecte privind aplicarea legii civile;
- negociere, redactare, modificare si incetare contracte civile;
- redactarea si sustinerea actiunilor civile la instantele de judecata in diferite faze procesuale;
- executarea hotararilor date de instantele judecatoresti;
- asistenta si reprezentare in faza de executare silita;
- mediere conflicte, conciliere, arbitraj privat ad-hoc;
- asistenta si reprezentare in proceduri necontencioase;
- asistenta in cadrul negocierilor;
- recuperare creante;
- consultanta juridica si reprezentare in litigiile referitoare la anulari de acte juridice;
- redactari contracte, declaratii si acte juridice in forma atestata, reprezentare in fata notariatelor;
- actiuni in revendicare, actiuni in granituire, actiuni negatorii, actiuni in constatare, actiuni in pretentii;
- reconstituirea dreptului de proprietate in baza legilor de reconstituire;
- succesiunile: calitatea de mostenitor, masa succesorala, cota parte din mostenire;
- actiuni in anularea certificatelor de mostenitor,
anulare testament , contracte de întreținere, proceduri extrajudiciare de obținere a actelor de stare civilă de la primărie, evidența populației și serviciul pașapoarte, apostilari hotărâri, legalizari acte si hotărâri si partaj intre concubini.

Dreptul familiei:

- divorturi;
- impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei sau dupa desfacerea acesteia, partajul;
- actiuni in stabilirea paternitatii, contestarea recunoasterii paternitatii, tagada paternitatii;
- actiuni privind acordarea si/sau modificarea pensiei de intretinere pentru copilul minor si/sau parinte;
- actiuni privind incredintarea minorilor spre crestere si educare; stabilirea domiciliului minorilor;
- actiuni privind evacuarea sotului turbulent;
- impartirea provizorie a folosintei locuintei comune;
- actiuni privind restituirea bunurilor proprii.

Dreptul muncii:

- asistenta juridica acordata societatilor comerciale in privinta raporturilor de munca;
- intocmire, evaluare, redactare contracte individuale de munca si acte aditionala, clauze speciale de confidentialitate, de neconcurenta etc.; redactarea fiselor posturilor si a regulamentelor interne;
- asistenta juridica in procedura desfacerii contractelor de munca;
- asistenta juridica si reprezentare in litigii de dreptul muncii, conflicte de munca individuale si colective, desfacerea contractelor de munca, concedieri individuale si colective;;
- asistenta si reprezentare in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca;
- asistenta juriridica si reprezentare acordata salariatilor pentru neplata drepturilor salariale, pagube materiale izvorate din raporturile de munca.

Drept comercial si societar:

- infiintari societati comerciale, asociatii si fundatii;
- redactare acte constitutive, hotarari ale adunarii generale a asociatilor, acte aditionale, contracte si declaratii in forma atestata de avocat;
- reprezentare in fata Registrului Comertului pentru inregistrarea infiintarii de societati inregistrarea modificarilor actului constitutiv;
- contracte de cesiune parti sociale, infiintari puncte de lucru, majorare capital social, modificarea sediului social, etc;.
- reprezentare in fata instantelor judecatoresti pentru recuperare creante;
- litigii comerciale de drept comun;
- reprezentare si asistenta in dosare de faliment si reorganizare judiciara;
- asistarea si reprezentarea clientilor la adunarile creditorilor, a actelor efectuate de administratorul judiciar/lichidator, solutionarea contestatiilor la tabelul creanteolor, asistarea si reprezentarea intereselor debitorului in raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator si judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri reglementate de Legea nr.85/2006;
 - elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene si modalitati de plata, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea platii pretului, interpretarea clauzelor contractuale, s.a.
 - asistarea clientului la negocieri, redactarea, modificarea si urmarirea executarii contractelor;
 - intocmirea dosarelor de executare silita, contact permanent cu executorii judecatoresti.

Drept financiar & bancar:

- asistenta riscuri bancare – consultanta drept bancar;
- echipa noastra de avocati in drept bancar ofera reprezentare pentru consumatori in relatia lor cu banca si asistenta in domeniul managementului riscurilor bancare, la aplicarea si implementarea principiilor Basel 2, instrumentelor financiare derivate, retail banking, corporate finance;
- alegerea unui avocat in drept bancar, un parteneriat pe masura asteptarilor dumneavoastra.

Drept penal: asistenta juridică în faza de urmărire penală, poliție parchet audieri percheziție, flagrant, asistenta juridică în penitenciar si asistenta juridică în faza de cercetare judecătorească in toate instanțele si reprezentare juridică în orice instituție publică bugetară si privată.

© 2015 Copyright by avocati-romania.ro