Nume:
Cabinet de avocat Bumbar Adriana
E-mail:
bumbar_adri@yahoo.com
Telefon:
0740 988 277
Adresa:
Sighetu Marmatiei, Str. Traian, Nr. 6-8, Jud. Maramures.

Cabinet de avocat Bumbar Adriana
Avocatii

 Avocatii recomandati ofera servicii de: consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate;

Detalii

Avocatul BUMBAR ADRIANA este membru al Baroului Maramureş incepand cu luna ianuarie 2009, exercitandu-si activitatea in calitate de avocat definitiv Titular in Cabinet individual, cu drept de a pune concluzii la Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, cu expertiza in dreptul comercial, civil si familiei.

Avocatul are  indatorirea de a apara si promova interesele clientului pe care-l reprezinta, dand dovada de profesionalism si prestand servicii de o calitate cat mai inalta. Avocatul se obliga sa protejeze confidentialitatea informatiilor primite de la clientul sau. In indeplinirea indatoririlor sale avocatul urmareste cunoasterea propriilor valori si a capacitatii reale de a aborda problematici diferite. Construirea unei adevarate relatii cu clientii  este vitala pentru a satisface nevoile acestora, pentru a veni cu solutii cat mai potrivite in sprijinul lor. Acest lucru inseamna a le castiga increderea si a ajunge la cunosterea in detalii relevante a cazului prezentat. Problemele intampinate de fiecare sunt diverse si prin urmare fiecare speta este unica. Solutiile juridice trebuie sa fie adaptate fiecarui client pentru fi siguri ca obtinem intotdeauna rezultatele cele mai bune. Solutionarea favorabila a unei probleme legale nu este scopul final, misiunea noastra este de a rezolva cazul intr-un timp cat mai scurt si cu cheltuieli cat mai mici.

Cabinetul  nostru de avocatura ofera servicii legale pentru societati comerciale, dar si pentru persoane fizice autorizate, din Romania, cu parteneriat roman sau strain, incercand intotdeauna sa atingem in detaliu toate aspectele de interes ale clientului, cu o orientare atenta a implicatiilor fiscale sau de natura concurentiala, daca este cazul, a fiecarei actiuni comerciale ce se doreste a fi lansata.

Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din actele juridice, faptele şi operaţiunile considerate de lege ca fapte de comerţ, precum şi raporturilor juridice la care participa persoanele care au calitatea de comerciant.Potrivit concepţiei clasice a dreptului comercial, există două sisteme care permit determinarea sferei dreptului comercial.

În sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice la care sunt supuşi comercianţii. Deci, dreptul comercial este un drept profesional, care se aplică persoanelor care au calitatea de comerciant. Acest sistem a stat la baza primelor reglementari legale ale activităţii comerciale, anterioare marii codificări franceze de la începutul secolului al XIX- lea. După sistemul obiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comerţului, adică acelor acte juridice, fapte şi operaţiuni, calificate de lege ca fapte de comerţ, indiferent de persoana care le săvârşeşte. Modalitatile de colaborare dintre client si cabinet sunt adaptate in functie de interesul clientului. Cu fiecare client in parte incercam sa stabilim politica de preturi care sa-i satisfaca cel mai bine cerintele.

Notiunea de drept civil se refera la acea ramura de drept care reglementeaza atat raporturi juridice patrimoniale, adica evaluabile in bani, cat si nepatrimoniale, adica neevaluabile in bani. Ca raporturi patrimoniale putem enumera vanzarea-cumpararea, imprumutul, dobanzile, iar ca raporturi nepatrimoniale ne putem referi la dreptul la nume, dreptul la viata si asa mai departe. In cadrul raporturilor juridice de drept civil, cum ar fi de exemplu dreptul la proprietate, subiectele de drept se afla pe pozitie de egalitate juridica, lucru specificat in mod clar in codul civil si avand calitatea de principiu general al dreptului civil. Justitia romana se refera la un cumul de institutii, anume instante judecatoresti, parchete si altele asemenea, precum si la activitatea desfasurata de organele sale abilitate. Prin intermediul sistemului juridic, ni se asigura privilegiul de a fi aparati in fata nedreptatii sau a abuzurilor.

Consultanta si servicii de redactare contracte de vanzare - cumparare, contracte de inchiriere, contracte de comodat, contracte de consultanta, contracte de antrepriza, contracte de asociatiune in participatiune, contracte de editare, contracte de mandat, contracte de comision, contracte de locatiune de autovehicule, contracte de consignatie, contracte de inchiriere auto, contracte de tranzactie, contracte de societate civila, contracte de transport, contracte de schimb, contracte de prestari servicii, contracte de renta viagera, contracte de locatie de gestiune, contracte de intretinere, contracte de imprumut de consumatie, contracte de imprumut, contracte de donatie, contracte de comision si curtaj, etc. 

Dreptul familiei reprezinta totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie, adoptie si raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, in scopul ocrotirii si intaririi familiei. În dreptul familiei, serviciile noastre constau în asistența și reprezentarea clienților pe tot parcursul procesului de divorț și a partajului bunurilor comune, dar și în cadrul cererilor separate privind stabilirea domiciliului minorului, a pensiei de întreținere minor, majorare/reducere pensie de întreținere, stabilire program de vizitare minor, stabilirea paternității, tăgada paternității, contestarea recunoașterii.De asemenea acordăm consultanță și asistență juridică pe tot parcursul procedurilor de adopție internă sau internațională. Folosirea ultimei tehnologii in sala de judecata si in birou pentru avantajul dumneavoastra .

Serviciile oferite de cabinet se caracterizeaza prin: 

- Competenta profesionala caracterizata prin transformarea cunostintelor in valoare, prin oferirea celor mai bune solutii legale, astfel incat sa aveti succesul asigurat, deoarece pentru noi succesul clientilor nostri este masura succesului nostru;
- Maxima diligenta in rezolvarea problemelor cu care va confruntati prin furnizarea de servicii eficiente;
- Management profesional in gestionarea cauzelor caracterizat prin posibilitatea de adaptare si de reactie rapida la diversele situatii care pot influenta atingerea scopurilor urmarite;
- Disponibilitate si comunicare permanenta care confera o mai buna si pertinenta receptionare si adaptare fata de solicitarile dumneavoastra si permit o implicare efectiva in solutionarea problemelor;
- Respectarea secretului profesional si a caracterului confidential al informatiilor de care avocatii iau cunostinta in cadrul activitatii lor;
- Transparenta costurilor.

Servicii

Cabinetul nostru  oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului comercial indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

- înfiinţări societăţi comerciale (S.R.L., S.A.) si statut ONG;;
- consultanta si reprezentarea in fata autoritatilor;
- redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
- redactare şi certificare acte adiţionale;
- înregistrare menţiuni;
- înfiinţare puncte de lucru, filiale, reprezentanţe etc.;
- reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului;
- asistenţa juridică în cadrul procesului de privatizare;
- asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate industrială;
- asistenţă juridică în cazul lichidării judiciare;
- asistenţă şi reprezentare în faţa lichidatorilor judiciari şi a judecătorului sindic;
- asistenţă şi reprezentare în raporturile cu autorităţile publice locale;
- asistenţă şi reprezentare în faţa organelor cu atribuţii de control;
- consultanţă juridică în activitatea curentă;
- redactare/avizare contracte comerciale;
- asistenţă în cadrul negocierilor;
- recuperare creanţe comerciale;
- asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale;
- asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
- asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
- arbitraj comercial ad-hoc;
- asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj comercial.

In domeniul dreptului civil, cabinetul de avocat ofera urmatoarele servicii:

- consultanta juridica;

- asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata;

- actiuni si cereri in fata instantelor de judecata, inclusiv cereri de acordare a ajutorului public judiciar pentru scutirea, reducerea, esalonarea, amanarea de la plata a taxelor judiciare de timbru si/sau a cautiunilor;

- actiuni privind pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare;

- actiuni in contestarea recunoasterii de paternitate, actiuni in tagada paternitatii, actiuni in stabilirea filiatiei;

- actiuni in stabilirea, majorarea, diminuarea de pensii de intretinere;

- actiuni in pretentii, inclusiv pe calea unor cereri de valoare redusa;

- recuperari de creante;

- raspundere civila delictuala si contractuala;

- revendicare imobiliara si mobiliara;

- actiuni in declararea simulatiei;

- actiuni in rezolutiunea contractelor de vanzare-cumparare cu clauza de uzufruct viager;

- rezolutiunea si rezilierea contractelor, acorduri de incetare a contractelor;

- actiuni în constatarea nulitatii/anularea actelor juridice;

- actiuni privind raspunderea asiguratorilor RCA, asiguratorilor de bunuri mobile si imobile, dar si in materia asigurarilor de persoane, sanatate, etc.

- executari silite, redactari tranzactii stingere executari silite, cereri executari voluntare;

- contestatii la executare, cereri de suspendare a executarii silite si cereri de suspendare privizorie a executarii silite;

- redactarea, revizuirea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile;

- tranzactii, negocieri, redactare contracte de orice fel, redactare somatii, notificari, alte cereri;

- asistenta si reprezentare in fata executorilor judecatoresti, notarilor publici, in fata institutiilor statului etc.;

- marci OSIM (cereri inregistrare marca, cereri reinnoire marca, cereri cesiune marca, cereri schimbare date identificare tituar marca);

- legalizare si investire cu formula executorie a diverselor titluri executorii (ex.contract inchiriere, contract credit), inclusiv legalizari cu mentiunea ,,defintiva'' a hotararii judecatoresti;

- dare data certa/certificare acte juridice.

Oferim consultatii juridice in domeniul relatiilor de familie, asistenta juridica si reprezentare in instanta in materie de divorturi, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea programului de vizitare, pensie de intretinere, adoptii, recunoasterea pe teritoriul Romaniei a hotararilor judecatoresti pronutate in strainatate, stabilire filiatie, tagada paternitate, punere sub interdictie, etc.
- consultanta juridica;
- redactare actiuni;
- asistenta juridica si reprezentare in procese de:
- divort;
- partaj;
- pensie de intretinere;
- exercitarea autoritatii parintesti;
- stabilire domiciliu minor.
- stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia;
- stabilire program de vizitare minor.

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro