Nume:
Voicu Emilia - CABINET DE AVOCAT
E-mail:
voicuemilia@yahoo.com
Telefon:
0721 450 649
Adresa:
Jilava, Sos. Giurgiului, Nr. 297B, Jud. Ilfov.

Voicu Emilia - CABINET DE AVOCAT
Avocatii

Avocatii recomandati ofera servicii de: asistență juridică si reprezentare în fața tuturor instanțelor în domeniile: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii si asigurări sociale, drept fiscal, drept administrativ, drept vamal și drept penal, consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate.

Detalii

Avocatul VOICU EMILIA are sediul in Jilava, Jud. Ilfov, si este membru al Baroului Ilfov incepand cu 2008 , exercitandu-si activitatea in calitate de avocat definitiv Titular in Cabinet individual, cu drept de a pune concluzii la Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel. Voicu Emilia - Cabinet de Avocat vă oferă servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică în mai multe domenii ale dreptului, fiind un membru activ al comunității în care isi desfasoara activitatea.

Fiecare persoană care pășește pragul cabinetului nostru beneficiază de o atenție deosebită asupra problemei pe care o expune avocatului, confidențialitatea, onestitatea, înțelegerea situației și a nevoilor dumneavoastră fiind trăsăturile care ne definesc. Întreaga noastră experiență, dobândită prin exercitarea profesiei de avocat precum și prin participarea la diferite cursuri de specializare juridică, va fi pusă exclusiv în beneficiul dumneavoastră, în vederea găsirii soluțiilor optime pentru situațiile juridice pe care le aveți.

Cabinetul nostru este orientat în permanență către dezvoltarea metodelor și a tehnicilor de prestare a serviciilor de asistență juridică și reprezentare în fața organelor cu activitate jurisdicțională precum și a instituțiilor statului astfel încât timpul și costurile pentru soluționarea cauzei să fie cât mai mici pentru dumneavoastră. În egală măsură, deoarece printre obiectivele principale care ne definesc se află profesionalismul, seriozitatea, onestitatea și buna comunicare cu clientul, cabinetul nostru se ocupă cu dedicare fiecărei cauze încredințate, fiind axat pe calitate, iar nu pe cantitate. Misiunea noastră este de a fi în permanență alături de dumneavoastră și de a crea încredere reciprocă, motiv pentru care este încurajată continuu comunicarea deschisă dintre avocat și client, depărtându-ne astfel de structura clasică conturată până în prezent. Datorită acestor principii pe care le aplicăm în fiecare zi, majoritatea clienților noștri ne vizitează pe bază de recomandare din partea clienților anteriori. Totodată, deoarece dispunem de o experință semnificativă în ceea ce privește diversele situații pe care practica le poate întâlni, suntem în orice moment pregătiți și dedicați nevoilor și dificultăților juridice pe care dumneavoastră le întâmpinați. Ca atare, ne propunem să vă oferim soluțiile perfecte la prețuri corecte, în vederea atingerii scopului pe care dumneavoastră vi l-ați propus.

Calitatea serviciilor pe care le oferim in cadrul acestui cabinet de avocatura, cu demnitate, constiinta, loialitate si moderatie are ca scop principal redefinirea pozitiei avocatului in societate, si anume de a nu-l privi doar ca pe un simplu intermediar intre parti si instanta, ci ca pe o persoana cu deosebite raspunderi in societate. Un cabinet de avocat sau un avocat intr-un stat de drept, este indispensabil justitiei si justitiabililor si are sarcina de a apara drepturile și libertatile acestora. El e deopotriva sfatuitorul și aparatorul cel mai fidel al clientului sau. Misiunea unui avocat îi impune îndatoriri si obligatii multiple, uneori aparent contradictorii fața de client, tribunale și celelalte autoritati, fata de profesia sa și fiecare confrate în parte. Rolul unui avocat ori al unui cabinet de avocatura este acela de a traduce într-un limbaj juridic coerent dorintele clientului care ii incredințează apararea sa.

Servicii

În materia Dreptului Civil:

- consultații juridice, redactare de acte juridice, contracte civile și acte adiționale;
- redactarea de notificări sau adrese;

- obținerea apostilării actelor  sau de traduceri legalizate;

- asistența și/sau reprezentarea juridică la negocieri, mediere sau consiliere;

- asistența și/sau reprezentarea juridică în fața instituțiilor publice;

- activități de atestare a datei, identității părților și a conținutului actelor prezentate spre autentificare;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor de valoare redusă;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor privind ordonanța de plată;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor formulate pe cale de ordonanță președințială;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor care au ca obiect dezmembrăminte ale dreptului de proprietate;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor privind ajutorul public judiciar în materie civilă;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea actelor juridice civile;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor privind obținerea despăgubirilor pentru imobilele preluate abuziv în perioada regimului comunist;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor având ca obiect exproprieri;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor în materia uzucapiunii;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor având ca obiect despăgubiri materiale și/sau morale;

- asistența juridică în procedurile administrative/notariale privind divorțul;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor de divorț;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor privind exercitarea autorității părintești, stabilirea pensiei de întreținere, a locuinței minorilor și a raporturilor părintelui cu copiii;

- redactarea, depunerea și susținerea în instanță a cererilor privind tăgada paternității;

-asistența juridică și/sau reprezentarea în procedurile de adopție.

Drept Comercial - Consultanța şi disputele în domeniu dreptului comercial reprezintă un pilon important al activităţii noastre. Oferim clienţilor noştri suport permanent în probleme de management, reducere a riscurilor, capital social, înfiinţarea de noi societăți. Avem au o expertiză bogată în ceea ce privește asocierile în participație, naționale și străine, negocieri, scrierea și revizuirea contractelor internaționale, redactarea de opinii legale în orice industrie, inclusiv în ceea ce privește tranzacțiile și investițiile transfrontaliere, oferind consultanță de specialitate în dezvoltarea unor strategii optime. De asemenea, venim în sprijinul clienților noștri în activitatea zilnică: asistență și consultanță în ceea ce privește conformarea din punct de vedere legal a deciziilor și întâlnirilor la nivel managerial, audit, redactarea de documente diverse și depunerea lor cu respectarea condițiilor de formă și a termenelor legale.

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro