Nume:
Cabinet Individual de Avocat Tamas Majoran
E-mail:
av.majoran@yahoo.com
Telefon:
0742 553 585
Adresa:
Gheorgheni, Str. Pompierilor, Nr. 24, Jud. Harghita.

Cabinet Individual de Avocat Tamas Majoran
Avocatii

Avocatii recomandati ofera servicii de: asistență juridică si reprezentare în fața tuturor instanțelor în domeniile: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii si asigurări sociale, drept fiscal, drept administrativ, drept vamal și drept penal, consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate.

Detalii

Avocatul Tamas Majoran are sediul in Gheorgheni, si este membru al Baroului Harghita, exercitandu-si activitatea in calitate de avocat definitiv Titular in Cabinet individual, cu drept de a pune concluzii la Toate instanţele.

Avocatul are  indatorirea de a apara si promova interesele clientului pe care-l reprezinta, dand dovada de profesionalism si prestand servicii de o calitate cat mai inalta. Avocatul se obliga sa protejeze confidentialitatea informatiilor primite de la clientul sau. In indeplinirea indatoririlor sale avocatul urmareste cunoasterea propriilor valori si a capacitatii reale de a aborda problematici diferite. Construirea unei adevarate relatii cu clientii  este vitala pentru a satisface nevoile acestora, pentru a veni cu solutii cat mai potrivite in sprijinul lor. Acest lucru inseamna a le castiga increderea si a ajunge la cunosterea in detalii relevante a cazului prezentat. Problemele intampinate de fiecare sunt diverse si prin urmare fiecare speta este unica. Solutiile juridice trebuie sa fie adaptate fiecarui client pentru fi siguri ca obtinem intotdeauna rezultatele cele mai bune. Solutionarea favorabila a unei probleme legale nu este scopul final, misiunea noastra este de a rezolva cazul intr-un timp cat mai scurt si cu cheltuieli cat mai mici.

Dreptul penal este alcatuit dintr-o totalitate de norme juridice care constituie codul penal, stabilind continutul normativ al legii penale. Cu privire la obiect, acesta il constituie informarea, prevenirea, tragerea la raspundere si represiunile care se nasc in cazul unui conflict de natura penala. Scopul il reprezinta nevoia de a apara valorile sociale, ordinea de drept si, in definitiv, individul din societate impotriva criminalitatii. Un avocat de drept penal cunoste faptul ca, in anumite situatii, persoana pe care o apara nu este nevinovata, insa insusi codul penal prevede dreptul de aparare al acestuia pentru ca acea persoana sa se bucure de prezumtia de nevinovatie. Codul penal este cel care cuprinde situatiile de fapt si conditiile in care anumite fapte constituie un anumit tip de infractiune. De asemenea, cuprinde situatiile si conditiile pentru tragere la raspundere, infractiune fiind singurul temei de tragere la raspundere penala. La nivel actual trebuie avute in vedere reglementarile din noul cod penal pentru infractiunile savarsite dupa intrarea sa in vigoare. Noul cod de procedura penala este cel care stabileste felul in care se desfasoara urmarirea penala, judecata si alte aspecte procedurale ale procesului penal. Modalitatile de colaborare dintre client si cabinet sunt adaptate in functie de interesul clientului. Cu fiecare client in parte incercam sa stabilim politica de preturi care sa-i satisfaca cel mai bine cerintele.prin avocat se intelege acea persoana care ne poate reprezenta interesele intr-un proces pe care il pornim sau care se rasfrange asupra noastra.

Dreptul administrativ reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și cetățeni; principiile organizării și funcționării administrației. De asemenea, reglementează relațiile de natură conflictuală dintre autoritățile publice sau persoanele juridice de drept privat care exercită atribuții de putere publică, precum realizarea unui interes public, asimilate autorităților publice, pe de o parte, și cei vătămați în dreptul lor prin acte administrative ale acestor autorități, pe de altă parte. Obiectul de reglementareal dreptului administrativ cuprinde două situații:

1. reglementarea relațiilor sociale din sfera administrației publice împreună cu alte ramuri ale dreptului public;
2. reglementarea relațiilor sociale din sfera administrației publice împreună cu alte ramuri de drept privat.
Ca și normele de drept constituțional, normele de drept administrativ au un caracter imperativ. În aceste raporturi, organele statului se situează pe poziții de putere față de cetățean, iar raporturile pot să nu se nască prin consimțământul ambelor părți. Răspunderea pentru violarea unei norme administrative atrage după ea o sancțiune de drept administrativ, pentru instituții, respectiv sancțiune contravențională, pentru cetățean.

Dreptul civil se refera la acea ramura de drept care reglementeaza atat raporturi juridice patrimoniale, adica evaluabile in bani, cat si nepatrimoniale, adica neevaluabile in bani. Ca raporturi patrimoniale putem enumera vanzarea-cumpararea, imprumutul, dobanzile, iar ca raporturi nepatrimoniale ne putem referi la dreptul la nume, dreptul la viata si asa mai departe. In cadrul raporturilor juridice de drept civil, cum ar fi de exemplu dreptul la proprietate, subiectele de drept se afla pe pozitie de egalitate juridica, lucru specificat in mod clar in codul civil si avand calitatea de principiu general al dreptului civil.

Procedura contraventionala beneficiaza de o reglementare deficitara in legislatia romana, raportat la jurisprudenta CEDO in ceea ce priveste asimilarea acesteia, pe plan international, materiei penale, dar si in ceea ce priveste garantiile procesuale ale contravenientului, tara noastra suferind condamnari importante in fata instantei europene tocmai datorita structurarii procedurii contraventionale pe cea civila atat din punctul de vedere al naturii juridice a acesteia cat si din punct de vedere al efectelor produse de aceasta. Procesul verbal de contraventie este un act juridic administrativ care se bucura de o prezumtie relativa de legalitate si adevar, acesta provenind de la un reprezentant al autoritatii administrative, investit cu autoritate statala pentru constatarea si sanctionarea unor fapte care contravin ordinii sociale dupa o procedura speciala prevazuta de lege, forta probanta a acestuia putand fi rasturnata de catre contestator prin administrarea de probe, pe calea plangerii contraventionale, prin care sa dovedeasca un caracter neconform cu realitatea al mentiunilor inscrise in procesul-verbal. In solutionarea cauzelor avand ca obiect plangerea contraventionala instantele de judecata au sarcina de a respecta limita proportionalitatii intre scopul urmarit de catre autoritatile statului prin aplicarea de sanctiuni contraventionale individualizate de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, scopul urmarit, modul si mijloacele de savarsire, urmarea produsa, vinovatia contravenientului, pe de o parte si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional pe de alta parte.

Simpla contestare a procesului-verbal de contraventie prin introducerea unei actiuni in instanta sau simpla sustinere a persoanei ca procesul-verbal contestat nu corespunde realitatii sau este netemeinic, nu conduce la admiterea unei astfel de actiuni atat timp cat petentul nu administreaza probe in acest sens, chiar daca forta probanta a actului administrativ contestat este relativa, rasturnarea prezumtiei de adevar cazand in sarcina contravenientului.Termenul prevazut de legislatia interna pentru contestarea procesului-verbal de contraventie este de 15 zile si curge fie de la data inmanarii actului administrativ petentului de catre organul administrativ care a aplicat sanctiunea, fie de la momentul comunicarii acestuia, prin posta, cu o confirmare de primire sau prin afisare la domiciliul/sediul contravenientului, in acest ultim caz fiind necesar sa existe si un martor semnatar.

Servicii

Cabinetul nostru  oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului penal, civil si contencios administrativ indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

- asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de cercetare şi urmărire penală;
- asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
- asistenţă juridică în faza de executare a pedepselor;
- asistenţă juridică în procese penale privind:
- infracţiuni economice;
- infracţiuni legate de traficul şi consumul de droguri;
- infracţiuni legate de traficul de persoane;
- infracţiuni de corupţie;
- alte infracţiuni prevăzute în legi speciale;
- infracţiuni contra siguranţei naţionale etc.;
- asistenţă şi reprezentare pentru părţi vătămate şi părţi civile în cadrul proceselor penale.

In domeniul dreptului administrativ ofera urmatoarelor servicii:
- reprezentare in fata institutiilor si autoritatilor publice;
- contestarea actelor de control in materie de taxe si impozite;
- redactarea plangerilor impotriva proceselor verbale de contraventie din domeniul rutier, administrativ sau fiscal;
- suspendarea, anularea sau punerea in aplicare a actelor administrative adoptate de autoritatile administrative sau autoritatile publice locale;
- litigii de contencios contraventional si administrativ;
- alte activitati specifice dreptului administrativ.

Oferim consultanta in materia dreptului civil de orice natura, redactare si reprezentare actiuni civile, asistenta juridica si reprezentare in materia revendicarii imobiliare, a dreptului de proprietate, dezmebramintele acestuia, succcesiuni, iesiri din indiviziune, anulari, asistenta si reprezentare in materia contractelor civile, anulari contracte, negocieri etc.
1. Consultanta juridica:
- redactare contracte, notificari, tranzactii;
- asistenta in fata notarului public la incheierea diverselor acte juridice;
- consultatii juridice;
2. Asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata:
- actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara;
- rezolutiunea si rezilierea contractelor;
- actiuni in granituire;
- partaj bunuri comune, iesire din indiviziune;
- succesiuni: dezbatere mostenire; stabilire mostenitori, cote si masa succesorala;
- actiuni privind dreptul de servitute;
- raspundere civila delictuala si contractuala;
- actiuni privind anularea actelor juridice;
- actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
- actiuni in pretentii; actiuni posesorii; uzucapiune;
- mostenire, partaj succesoral, actiuni pentru anulare certificat de mostenitor;
- recuperare creante;
- evacuare;
- executari silite, contestatii la executare.

- redactare plangeri contraventionale;

- asistare/reprezentare clienți în litigiile ce au ca obiect anularea proceselor-verbale de contravenție întocmite de agenți constatatori în domeniul circulației rutiere, în domeniul dreptului muncii, a mediului, precum și în cazul altor contravenții reglementate prin dispozițtii legale speciale.

Galerie foto

Cabinet Individual de Avocat Tamas Majoran
Cabinet Individual de Avocat Tamas Majoran
Cabinet Individual de Avocat Tamas Majoran
Cabinet Individual de Avocat Tamas Majoran

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro