Nume:
Societate Civila Profesionala de Avocati *Dinulescu&Ghioca*
E-mail:
madi.ghioca@dinulescu-ghioca.ro
Telefon:
0722 336 130
Adresa:
Calarasi, Str.1 Decembrie 1918, Nr.12, Sc.A, Bl.A 17, Ap.11, Jud.Calarasi.

Societate Civila Profesionala de Avocati *Dinulescu&Ghioca*
Avocatii

Avocatii recomandati ofera servicii de: asistență juridică si reprezentare în fața tuturor instanțelor în domeniile: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii si asigurări sociale, drept fiscal, drept administrativ, drept vamal și drept penal, consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate.

Detalii

Activitatea acestui cabinet este caracterizată de profesionalism si corectitudine fiindcă se doreşte a se veni în întampinarea problemelor clienţilor prin abordarea lor competentă, prin studierea legislaţiei în continuă schimbare, a jurisprudenţei, prin raportare la activitatea instanţelor de judecată şi nu in ultimul rând ţinand cont de concurenţa în domeniu si este alcatuit din 2 avocati competenti si definitivi care colaboreaza cu parteneri pregatiti alcatuind o echipa inchegata care poate face fata oricarei provacari juridice.Experienţa acumulată, contactul permanent cu teoria si practica judiciară sunt concretizate prin rezultatele obţinute dar şi prin respectarea anumitor principii:

PROFESIONALISM:Studierea temeinică a cauzelor incredinţate permite o abordare corectă şi serioasă a problemelor juridice ridicate de acestea.

CONFIDENTIALITATE:Acest principiu, caracteristic practicii avocaţiale este respectat cu stricţete, fiind deosebit de relevant în stabilirea unei bune relaţii de colaborare avocat-client.

RESPONSABILITATEA FATA DE CLIENT:Este unanim acceptat faptul ca avocatul trebuie să informeze în mod corect clientul despre posibilitaţile pe care le are privind câstigarea procesului, costurile pe care le implica acesta, durata în timp, caile de atac şi alte aspecte care, cumulate, influenţează în luarea oricarei decizii privind declansarea unui proces.

Dreptul penal reprezinta ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile de aparare sociala si combatere a criminalitatii, prin determinarea actiunilor sau inactiunilor care constituie infractiuni si a sanctiunilor ce le sunt aplicabile. Scopul dreptului penal este determinat de necesitatea apararii valorilor sociale si a ordinii de drept impotriva criminalitatii si de combatere a acesteia. Ca ramura a stiintelor juridice, dreptul penal cuprinde ansamblul cunostintelor privitoare la fenomenele juridice penale exprimate in diverse conceptii, teorii, idei cu privire la legitimitatea, continutul si functiile dreptului penal, precum si la metode si mijloace specifice de aparare sociala si de combatere a criminalitatii.

Servicii

Serviciile oferite reprezintă consultanţă şi asistentă juridică în domeniul dreptului civil astfel:
1. Drepturi reale:
- revendicari imobiliare;
- acţiuni în grăniţuire;
- uzucapiune;
- accesiune;
- ieşiri din indiviziune;
- acţiuni în pretenţii;
- evacuări;
- retrocedări imobiliare;
- executari silite;
- anulări de acte şi de contracte;
- succesiuni şi partaje;
- recuperări de creanţe;
- asistenţă şi reprezentare notarială.

2. Succesiuni:
- deschidere succesiune; 
- anulare certificate de moştenitor; 
- partaje succesorale ;
- litigii testamentare.

3. Contracte:
- anulare contracte civile; 
- asistenţă notarială la redactarea de contracte civile.

Servicii oferite de cabinet in domeniul dreptului administrativ:
- recuperări taxe pe poluare;
- consultații juridice;
- redactări de acțiuni;
- asistență juridică și reprezentare în litigii;
- anulări de acte ale administrației publice locale;
- redactare de contracte administrative;
- asistență juridică în proceduri de achiziții publice.
- recuperare taxa auto/ restituire taxa poluare;
- inmatriculari auto, fara plata taxei de inmatriculare;
- actiuni in contencios administrativ;
- anularea actelor administratiei publice locale;
- obligarea autoritatii administrative la emiterea unui act administrativ.

Oferim servicii de consultanta, opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor clientilor nostri:
- Consultatii juridice
- Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala - Politie si Parchet, respectiv a Instantelor judecatoresti de orice grad;
- Redactarea de plangeri, denunturi, memorii, alte cereri;
- Redactarea, depunerea si sustinerea unor cereri avand ca obiect :
- Sesizarea organelor de urmarire penala;
- Plangeri prealabile ale persoanelor vatamate;
- Plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala;
- Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente;
- Luarea masurilor de restituire a unor bunuri;
- Suspendarea urmaririi penale sau a judecatii;
- Liberarea provizorie;
- Contestatii in anulare, revizuiri;
- Revocarea masurilor de siguranta;
- Reabilitari;
- Contopiri, liberari conditionate, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii, inlaturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate;
- Contestatii la executare;
- Consultanta juridica pentru:
- infractiuni economice;
- infractiuni financiar-contabile;
- infractiuni fiscale;
- infractiuni de fals si uz de fals;
- infractiuni de serviciu si infractiuni specifice legislatiei muncii;
- redactari de cereri si plangeri penale;
- reprezentare si asistenta juridica in procese penale;
- contraventii;
- alte cereri.

Drept bancar si al creditelor - consultanta privind:
- documentele necesare in vederea contractarii unor credite bancare;
- documentele necesare in vederea garantarii unui credit bancar;
- clauzele abuzive din cuprinsul contractelor de credit banca.
Dreptul asigurarilor - activitati de reprezentare sau asistare juridica privind procesele:
- recuperare despagubiri materiale si morale de la societatile de asigurare ca urmare a producerii riscului asigurat;
- negocieri cu societatile de asigurari privind modul de solutionare a dosarelor de dauna;
- consultanta clienti;
- alte activitati specifice dreptului asigurarilor.
Drept fiscal - acordarea de consultanta in materie fiscala, precum si asistarea si reprezentarea clientului in fata organelor fiscale, in fata instantelor de judecata de contencios administrativ, dar si in fata organelor de urmarire penala si instante de judecata ale sectiilor penale in legatura cu infractiuni fiscale. 

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro