Nume:
Cabinet de Avocat Dr. Mihaela Alexandru - Brasov
E-mail:
dr.mihaela.alexandru@gmail.com
Telefon:
0745 139 482
Website:
https://avocat-brasov.ro/
Website 2:
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0pTgLTaHBJnNPl5JkhkqUTY83gmF3EjqU3MfK-pI_ShfMdEuwPwBilwyA&v=k1ar9_ZsO9E&feature=youtu.be
Adresa:
Brașov, Str. Zaharia Stancu, Nr. 6E, Bloc 28, Ap. 204, Jud. Brașov.
Youtube

Cabinet de Avocat Dr. Mihaela Alexandru - Brasov
Avocatii

Avocatii recomandati ofera servicii de: asistență juridică si reprezentare în fața tuturor instanțelor în domeniile: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii si asigurări sociale, drept fiscal, drept administrativ, drept vamal și drept penal, consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate.

Detalii

Avocat cu experiență profesională dobândită în 28 de ani de activitate juridică, desfășurată ca avocat, procuror, judecător, inspector judiciar și consilier în cadrul Administrației Prezidențiale.

    1991 – 1993 - avocat;

    1993 – 1995 - procuror;

    1995 – 2009 - judecător la Judecătoria Brăila, Judecătoria Brașov, Tribunalul Brașov; Curtea de Apel Brașov;

    2009 – 2018 - judecător-inspector; inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare  – Consiliul Superior al Magistraturii;

    2018 – 2019 - consilier în cadrul Administrației Prezidențiale – Departamentul Legislativ şi respectiv, Departamentul de Reformă Instituțională și Constituțională.

Experiența profesională prezentată succint mai sus mi-a permis să desfășor activitatea judiciară în toate profesiile juridice ale sistemul judiciar, iar cea de inspector judiciar mi-a oferit “imaginea de ansamblu” asupra acestui sistem, precum și șansa de a intra în contact cu instanțe şi magistrați din toată țara, cu privire la care am exercitat atribuțiile specifice de îndrumare și control, dar și de tragere la răspundere disciplinară. Am participat la emisiuni televizate in care am impartasit din experienta mea profesionala *https://www.youtube.com/watch?v=cR_RWdcjP_c&feature=youtu.be*.

Cabinet avocat Dr. Mihaela Alexandru este membru al Baroului Braşov incepand din 1995, exercitandu-si activitatea in calitate de avocat definitiv cu drept de a pune concluzii la toate instantele, avand expertiza in toate domeniile dreptului. Ne propunem sa oferim clientilor nostri cea mai buna si cea mai rapida consultanta posibila pentru a-si rezolva cat mai eficient problemele.

Credem in importanta cunostiintelor si a experientei acumulate, iar staff-ul nostru competent si foarte bine pregatit ofera cele mai productive metode de lucru cu clientii nostri. Clientii nostri sunt fie companii private sau persoane fizice. Obiectivul nostru este sa le oferim cele mai de calitate servicii si consultanta pe cat mai multe planuri, in functie de activitatile ce firmele le desfasoara. Majoritatea clientilor nostri ne viziteaza pe baza de recomandare din partea vechilor clienti, prietenilor si asociatilor nostri datorita dedicatiei noastre pentru clienti si determinarea noastra de a oferi reprezentare de calitate.

Filozofia noastra de servicii se bazeaza pe dedicatie pentru:

* A petrece timp cu fiecare client;
* A raspunde serios si ferm la solicitarile dumneavoastra;
* A discuta optiuni de contractari & litigii si strategii;
* Informare referitoare la evolutia cazului dumneavoastra;
* Folosirea ultimei tehnologii in sala de judecata si in birou pentru avantajul dumneavoastra .

Viziunea noastră este simplă: să dăm valoare activităților și eforturilor clienților noștri prin intermediul celor mai bune sfaturi juridice. Indiferent de natura problemei pe care o întâmpină clientul, scopul nostru nu este de a crea litigii, ci de a rezolva dispute. Așadar, nu întotdeauna este necesar a se ajunge la litigiu. Cu siguranță, nu este nici cea mai eficientă metodă din punct de vedere financiar sau al timpului scurs până la soluționare. Suntem adepții teoriei în baza căreia părțile trebuie să facă toate eforturile pentru a soluționa disputa în mod amiabil. Evident, de multe ori această variantă nu este posibilă, iar litigiul este inevitabil. În aceste situații, este sarcina noastră de a ne apăra clienții și a depune toate eforturile pentru a le valorifica drepturile.    

Servicii

In domeniul dreptului penal, cabinetul ofera o gama larga de servicii precum:

- Consiliere juridică, atât pentru persoane acuzate de săvârșirea uneia/unor fapte prevăzute de legea penală, cât și pentru persoanele vătămate prin astfel de fapte;
- Asistență juridică în faza actelor premergătoare urmăririi penale, în faza de urmărire penală, în fața tuturor organelor de cercetare penală, a tuturor parchetelor (inclusiv structurile teritoriale DNA și DIICOT), a instanțelor de judecată din România, în toate fazele procesuale, în căile de atac ordinare şi extraordinare, inclusiv în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale;
- Asistență și reprezentare în faza de executare a pedepselor ori a măsurilor educative aplicate; spre exemplu: formularea cererii de liberare condiționată; asistența/reprezentarea juridică în susținerea acestor cereri; formularea cererilor/asistența/reprezentarea în privința  cererilor privind stabilirea/schimbarea regimului de executare, a plângerilor împotriva măsurilor luate în timpul executării pedepselor și altele asemănătoare);
- Reabilitarea: formularea cererii de reabilitare; asistența/reprezentarea juridică a părții în cereri de reabilitare; declararea și susținerea (asistarea/reprezentarea în calea de atac);
- Atribuții în materia cererilor privind asistența juridică internațională în materie penală (cereri de extrădare, mandate europene de arestare – emitere sau punere în executare, transfer de proceduri între statele membre ale Uniunii Europene, transfer în vederea executării pedepsei într-un alt stat al Uniunii Europene, comisii rogatorii, etc.).

In domeniul dreptului civil cabinetul ofera o gama larga de servicii precum:

- Consiliere juridică;
- Asistarea sau reprezentarea părții la mediere/conciliere/negociere;
- Întocmirea actelor necesare pentru asistenţă/reprezentare în faţa instituţiilor publice, a instanţelor de judecată de toate gradele în materia drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice, a contractelor, a răspunderii civile delictuale.

In domeniul dreptului familiei cabinetul ofera o gama larga de servicii precum:

- Consiliere juridică în domeniu;
- Asistarea sau reprezentarea părții la mediere/conciliere/negociere;
- Întocmirea, după discuții cu toate părțile, a contractelor pre-nupțiale;
- Întocmirea actelor necesare pentru asistarea/reprezentarea în faţa instituţiilor publice cu atribuţii privind protecţia copilului, a familiei, a persoanelor cu handicap;
- Formularea/susţinerea acţiunilor de divorţ în toate fazele procesuale;
- Cereri care nu sunt accesorii cererii de divorț si care au ca obiect: stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere si educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei, încredințarea minorilor;
- Tutelă;
- Curatelă;
- Punere sub interdicţie;
- Tăgada paternităţii;
- Asistare/reprezentare adopţii.

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ:

- Consiliere juridică;
- Conceperea strategiei de apărare, încă din faza efectuării cercetării disciplinare, asistenţa/reprezentarea în faţa comisiei de disciplină, redactarea și susținerea căilor de atac împotriva hotărârilor adoptate;
- În materia răspunderii disciplinare a magistraților, la activitățile menționate anterior se adaugă formularea apărărilor în fața Secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii şi în calea de atac, în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

DREPTURI FUNDAMENTALE:

- Consiliere juridică;
- Studierea tuturor actelor (procese-verbale, rezoluţii, ordonanţe, încheieri de şedinţă, cereri, excepţii, sentinţe, decizii, etc.), a jurisprudenţei CEDO în materia respectivă, pentru a se putea conchide asupra şanselor de succes în formularea unei cereri care să aibă drept obiect constatarea încălcării/nu a vreunuia sau mai multora dintre drepturile fundamentale ocrotite de Convenţa Europeană a Drepturilor Omului, amendată de Protocoalele nr. 11 şi 14, însoţită de Protocolul adiţional şi de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12, 13 şi 16. 

Galerie foto

Cabinet de Avocat  Dr. Mihaela Alexandru - Brasov
Cabinet de Avocat  Dr. Mihaela Alexandru - Brasov
Cabinet de Avocat  Dr. Mihaela Alexandru - Brasov
Cabinet de Avocat  Dr. Mihaela Alexandru - Brasov

© 2015 Copyright by avocati-romania.ro