Nume:
CABINET INDIVIDUAL AVOCAT CURPAS FLORIAN
E-mail:
av.curpas.florian@gmail.com
Telefon:
0746 042 741
Website:
https://www.avocat-curpas.ro/
Adresa:
Oradea, Piata 1 Decembrie, Nr. 5, Ap. 7, Jud. Bihor.
Facebook

CABINET INDIVIDUAL AVOCAT CURPAS FLORIAN
Avocatii

Avocatii recomandati ofera servicii de: asistență juridică si reprezentare în fața tuturor instanțelor în domeniile: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii si asigurări sociale, drept fiscal, drept administrativ, drept vamal și drept penal, consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate.

Detalii

Avocatul CURPAŞ FLORIAN-CRISTIAN are sediul in Oradea, Piata 1 Decembrie nr.5, ap.7 si este membru al Baroului Bihor incepand cu data de 01.01.2009 (numarul deciziei de intrare in barou), exercitandu-si activitatea in calitate de avocat definitiv- in Cabinet individual, cu drept de a pune concluzii la Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel.

Cabinetul de avocat Curpas Florian este constient de faptul ca misiunea unui avocat impune indatoriri si obligatii multiple, uneori aparent contradictorii fata de client, instante si celelalte autoritati, fata de profesia insasi si fata de fiecare individ in parte, intreaga activitate desfasurata de cabinet  derulandu-se  cu respectarea riguroasa a principiilor de onestitate, confidentialitate si respect fata de client. Avocatul are indatorirea de a apara si promova interesele clientului pe care-l reprezinta, dand dovada de profesionalism si prestand servicii de o calitate cat mai inalta.

Dreptul comercial, ca disciplina de studiu, se ocupa cu actele (faptele) comerciale, cu obligatiile ce deriva din ele, cu comerciantii – persoane fizice sau juridice, cu contractele comerciale, cu titlurile comerciale de valoare, cu falimentul etc. Parte din acestea vor fi prezentate pe parcursul acestui curs, in mai mult sau mai putin detaliu. Ce au in comun toate aceste notiuni ce fac obiect de studiu al dreptului comercial? Faptul ca, fie au un obiect comercial, fie partile operatiunii (sau cel putin una din ele) sunt comercianti. Asadar, putem defini dreptul comercial ca fiind un ansambul de norme juridice apartinand dreptului privat si care se aplica tuturor raporturilor care rezulta din opretiunile (actele/faptele)   juridice considerate de lege ca fiind comerciale, precum si raporturilor care rezulta din operatiunile juridice la care participa acele persoane considerate de lege ca avand calitatea de comerciant. Elemente ale acestei definitii urmeaza a fi prezentate in continuare sub forma institutionala. Prin institutii ale dreptului se intelege un ansambu de norme juridice avand acelasi obiect de reglementare. Potrivit conceptiei clasice a dreptului comercial, exista doua sisteme care permit determinarea sferei dreptului comercial.

În sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice la care sunt supusi comerciantii. Deci, dreptul comercial este un drept profesional, care se aplica persoanelor care au calitatea de comerciant. Dupa sistemul obiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comertului, adica acelor acte juridice, fapte si operatiuni, calificate de lege ca fapte de comert, indiferent de persoana care le savârseste.

Servicii

Cabinetul oferă servicii juridice profesionale în materia dreptului comercial indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

- înfiinţări societăţi comerciale şi asociaţii familiale;
- autorizare persoane fizice;
- redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
- redactare şi certificare acte adiţionale;
- înregistrare menţiuni;
- înfiinţare puncte de lucru, filiale, reprezentanţe etc.;
- reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului;
- asistenţa juridică în cadrul procesului de privatizare;
- asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate industrială;
- asistenţă juridică în cazul lichidării judiciare;
- asistenţă şi reprezentare în faţa lichidatorilor judiciari şi a judecătorului sindic;
- asistenţă şi reprezentare în raporturile cu autorităţile publice locale;
- asistenţă şi reprezentare în faţa organelor cu atribuţii de control;
- consultanţă juridică în activitatea curentă;
- redactare/avizare contracte comerciale;
- asistenţă în cadrul negocierilor;
- recuperare creanţe comerciale;
- asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale;
- asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
- asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
- arbitraj comercial ad-hoc;
- asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj comercial;
- mediere conflicte, conciliere;
- realizare/avizare planuri de afaceri;
- asistenţă în implementarea planurilor de afaceri finanţate de organisme europene.

Oferte speciale

Stabilirea onorariilor depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:
– timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de dumneavoastra;
– natura, noutatea si dificultatea cazului;
– importanta intereselor in cauza;
– conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;
– avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul dumneavoastra, ca urmare a muncii depuse de cabinetul de avocat;
– constrangerile de timp in care suntem obligati de imprejurarile cauzei sa actionam pentru a asigura servicii legale performante
In cazuri exceptionale, la onorariul stabilit se adauga o suma fixa stabilita de comun acord care urmeaza sa fie achitata de client in cazul in care proiectul se finalizeaza cu succes.

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro