Nume:
Cabinet de Avocat Dobos Anca - Simona
E-mail:
avocatsimona.dobos22@gmail.com
Telefon:
0755 614 782
Adresa:
Bacau, Str. Oituz, Nr.1, Scara B, Ap. 1, Jud.Bacau.
Facebook

Cabinet de Avocat Dobos Anca - Simona
Avocatii

Avocatii recomandati ofera servicii de: asistență juridică si reprezentare în fața tuturor instanțelor în domeniile: drept civil, drept comercial, dreptul familiei, dreptul muncii si asigurări sociale, drept fiscal, drept administrativ, drept vamal și drept penal, consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate.

Detalii

Avocat Dobos Anca Simona este membru al Baroului Bacau si deține o vastă experiență profesională în domeniul dreptului civil, familiei, contencios administrativ, contravențional, comercial. Cabinetul este fondat în 2013 și având sediul principal în Bacau, județul Bacau, cabinetul de avocatură oferă o gamă extinsă de servicii juridice, acoperind mai multe domenii de practică, în funcție de cerințele fiecărui client. Totodată, prin intermediul colaboratorilor noștri, asigurăm servicii juridice de asistență și reprezentare client în fața tuturor instanțelor judecătorești din țară.

Cabinetul se distinge prin profesionalismul, eficienta si dedicatia cu care trateaza toate cauzele incredintate. Majoritatea clientilor nostrii ne viziteaza pe baza de recomandare din partea vechilor clienti, prietenilor si asociatilor nostrii datorita rezultatelor noastre precum si seriozitatii cu care tratam fiecare caz in parte.

Profesia de avocat - necesitate, arta, talent, vocatie, rocmai de aceea societatea romaneasca are nevoie de o justitie puternica, credibila si transparenta, aceasta realizandu-se prin toti cei care concura la infaptuirea ei - judecatori, avocati, grefieri, juristi, notari, executori judecatoresti, procurori, politisti - pentru care vointa politicului este cea determinanta, alaturi, bineinteles, de o armonizare a tuturor intereselor ce se leaga de cei implicati in a infaptui o justitie adevarata si puternica.

Exercitarea profesiei de avocat este guvernata de anumite principii, si anume:
- de principiul legalitatii, 
- de principiul libertatii si egalitatii tuturor oamenilor in fata legii, 
- de principiul independentei justitiei, a autonomiei si descentralizarii, 
- principiul pastrarii secretului profesional. 

Cunostintele si inalta pregatire a avocatului, il ajuta mai mult sau mai putin la derularea procedurilor si a respectarii principiilor ce guverneaza judecata cauzelor, la demonstrarea si convingerea cu privire la dreptul pierdut, in contextul general pe care judecatorul trebuie sa-l respecte, cel al impartialitatii si al unui rol activ echidistant si nepartinitor. 

Avocatul din zilele noastre, pentru a-si construi o cariera juridica de succes, trebuie sa-si perfectioneze continuu calitatile personale avand in vedere evolutia si dinamica actuala a economiei nationale, intelegerea perfecta a mecanismelor fenomenului juridic, dezvoltarea continua a cunostintelor si competentelor in domeniul comunicarii si al relatiilor interumane, flexibilitate si rapiditate in activitatile curente, descoperirea de noi moduri de a crea si de a oferi servicii si consultanta de valoare, analizarea si verificarea constanta a activitatii desfasurate, a calitatii strategiilor abordate.

Notiunea de drept civil se refera la acea ramura de drept care reglementeaza atat raporturi juridice patrimoniale, adica evaluabile in bani, cat si nepatrimoniale, adica neevaluabile in bani. Ca raporturi patrimoniale putem enumera vanzarea-cumpararea, imprumutul, dobanzile, iar ca raporturi nepatrimoniale ne putem referi la dreptul la nume, dreptul la viata si asa mai departe. In cadrul raporturilor juridice de drept civil, cum ar fi de exemplu dreptul la proprietate, subiectele de drept se afla pe pozitie de egalitate juridica, lucru specificat in mod clar in codul civil si avand calitatea de principiu general al dreptului civil.

Servicii

Cabinet de avocat deschis din anul 2012, cu experiență în următoarele domenii:

In domeniul dreptului civil, cabinetul de avocat ofera urmatoarele servicii:

- consultanta juridica;

- asistare si reprezentare juridica in fata instantelor de judecata;

- actiuni si cereri in fata instantelor de judecata, inclusiv cereri de acordare a ajutorului public judiciar pentru scutirea, reducerea, esalonarea, amanarea de la plata a taxelor judiciare de timbru si/sau a cautiunilor;

- actiuni privind pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare;

- actiuni in contestarea recunoasterii de paternitate, actiuni in tagada paternitatii, actiuni in stabilirea filiatiei;

- actiuni in stabilirea, majorarea, diminuarea de pensii de intretinere;

- actiuni in pretentii, inclusiv pe calea unor cereri de valoare redusa și ordonanțe de plată;

- recuperari de creante;

- raspundere civila delictuala si contractuala;

- revendicare imobiliara si mobiliara;

- actiuni in declararea simulatiei;

- actiuni in rezolutiunea contractelor de vanzare-cumparare cu clauza de uzufruct viager;

- rezolutiunea si rezilierea contractelor, acorduri de incetare a contractelor;

- actiuni în constatarea nulitatii/anularea actelor juridice;

- actiuni privind raspunderea asiguratorilor RCA, asiguratorilor de bunuri mobile si imobile, dar si in materia asigurarilor de persoane, sanatate, etc.

- executari silite, redactari tranzactii stingere executari silite, cereri executari voluntare;

- contestatii la executare, cereri de suspendare a executarii silite si cereri de suspendare provizorie a executarii silite;

- redactarea, revizuirea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile;

- tranzactii, negocieri, redactare contracte de orice fel, redactare somatii, notificari, alte cereri;

- asistenta si reprezentare in fata executorilor judecatoresti, notarilor publici, in fata institutiilor statului etc.;

- marci OSIM (cereri inregistrare marca, cereri reinnoire marca, cereri cesiune marca, cereri schimbare date identificare titular marca);

- legalizare si investire cu formula executorie a diverselor titluri executorii (ex.contract inchiriere, contract credit), inclusiv legalizari cu mentiunea ,,defintiva'' a hotararii judecatoresti; obținerea de certificate de grefă și/sau de soluție;

- dare data certa/certificare acte juridice.

Cabinetul nostru oferă servicii juridice profesionale în domeniul litigiilor de munca, pentru angajați, indiferent de faza procesuală în care vă aflați:

- participare la negocieri pentru incheierea / modificarea contractului individual de munca;
- activitati de mediere;
- contestare abateri disciplinare;
- asistenta in fata comisiilor disciplinare;
- contestarea deciziei comisiei disciplinare;
- contestare decizie concediere abuziva;
- asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca, solutionarea de litigii privitoare la accidente de munca;
- contestarea deciziilor emise de organele cu activitate de control din cadrul inspectoratului de munca;
- solutionarea litigiilor privitoare la plata salariilor, a drepturilor de diurna si a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii;
- litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior.

Oferim consultatii juridice in domeniul relatiilor de familie:

- asistenta juridica si reprezentare in instanta in materie de divorturi, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea programului de vizitare, pensie de intretinere, adoptii, recunoasterea pe teritoriul Romaniei a hotararilor judecatoresti pronutate in strainatate, stabilire filiatie, tagada paternitate, punere sub interdictie, etc.
- consultanta juridica;
- redactare actiuni;
- asistenta juridica si reprezentare in procese de:
- divort;
- partaj;
- pensie de intretinere;
- exercitarea autoritatii parintesti;
- stabilire domiciliu minor.
- stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia;
- stabilire program de vizitare minor.

Oferim consultatii juridice in domeniul contravențional:

- consultații juridice, redactare plângeri contravenționale, asistență și/sau reprezentare juridică în procesele de contestare ale sancțiunilor contravenționale.

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro