Nume:
Cabinet Avocat Avram Florin - Alba
E-mail:
contact@avocatavramflorin.ro
Telefon:
0722 259 545
Website:
https://www.avocatavramflorin.ro/
Adresa:
Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 18, Et. 2,, Jud. Alba.

Cabinet Avocat Avram Florin - Alba
Avocatii

 Avocatii recomandati ofera servicii de: consultanta, cereri, reprezentare, activități de mediere; activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate;

Detalii

Cabinet avocat AVRAM FLORIN este o firmă de avocatură dinamică şi fiabilă, care oferă consultanţă judiciară şi extrajudiciară în domeniul dreptului civil şi comercial, în probleme de fiscalitate şi în dreptul internaţional. Atenţia noastră la detalii şi la nevoile clienţilor noştri reprezintă mărcile noastre comerciale, combinate cu experienţa acumulată de profesioniştii noştri în domeniul juridic pe parcursul multor ani de practică juridică. Cabinet avocat AVRAM FLORIN a construit şi consolidat relaţii sigure cu firme europene de avocatură. Acest lucru ne oferă avantajul de a putea oferi clienţilor noştri servicii de consultanţă integrată în ceea ce priveşte problemele de drept de natură transnaţională. Firma de avocatură AVRAM FLORIN oferă servicii în limbile română, italiană, engleză, franceză şi germană.

De la înfiinţare şi până în prezent, ne-am desfăşurat în mod constant activitatea în următoarele domenii de expertiză: Drept civil, comercial şi contractual, Dreptul comercial,, legea şi procedurile în materie de faliment şi insolvenţă, dreptul muncii, litigii civile, de drept comercial şi contencios administrative fiscal, proprietate imobiliara, consultanta si asistenta pentru afaceri 

Misiunea noastră este de a furniza clienţilor cele mai eficiente soluţii, dedicându-ne în rezolvarea cazurilor, căci reuşita este importantă atât pentru cei care apelează la serviciile noastre, cât şi pentru noi, ca şi cabinet de avocatură. În relaţiile cu clienţii noştri, principiile pe care ne bazăm sunt seriozitatea, promptitudinea, onestitatea, probitatea, corectitudinea, sinceritatea, loialitatea şi confidenţialitatea. Ne dorim să construim, să păstrăm şi să consolidăm o relaţie bazată pe încredere şi respect cu cei care apelează la serviciile noastre, apreciind că avocatul este confidentul şi sfătuitorul clientului.De asemenea, considerăm că dimensiunea umană a profesiei noastre este extrem de importantă, fiind o bază solidă pentru un parteneriat de succes între noi şi clienţii noştri.Ne canalizăm toate resursele profesionale şi puterea de muncă pentru a oferi clienţilor noştri servicii juridice de cea mai bună calitate. Cabinetul nostru este un membru activ al comunitatii in care traieste, si de aceea fiecare persoana care paseste pragul cabinetului nostru si consimte sa angajeze serviciile noastre, va avea parte de o atentie deosebita, confidentialitatea si profesionalismul fiind litera de lege. Ne propunem dezvoltarea permanenta a metodelor si tehnicilor de realizare a serviciilor de asistenta juridica si reprezentare in fata organelor cu activitate jurisdictionala, concomitent cu imbunatatirea activitatilor conexe profesiei de avocat, venind in intampinarea tuturor necesitatilor clientilor nostri.

Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost incredintate, angajate sau din oficiu, sa se prezinte la fiecare termen la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, conform mandatului incredintat, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecatori si de partile din proces, sa depuna concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta sau instanta de judecata dispune in acest sens. In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic. Profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul avocatilor intocmit de baroul din care fac parte. Profesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei si descentralizarii, in conditiile prevazute de Lege si Statut. Clientii cabinetului beneficiaza de un  pachet complet de servicii juridice de calitate, incluzand atat asistenta si reprezentare in instanta, cat si consultanta juridica si redactare acte. De asemenea, clientii au parte de cel mai bun raport-calitate pret, existand un onorariu care sa satisfaca ambele parti. 

Servicii

Servicii profesionale:

 - Consultanta si asistenta pentru afaceri - cabinetul se axează în primul rând pe furnizarea de servicii pentru afaceri. În plus, oferim consultanţă în managementul afacerilor, acolo unde este necesar, cum ar fi optimizarea resurselor şi cheltuielilor, pentru a creşte productivitatea şi rezultatele. De la sistemele şi proiectele cele mai complexe la cele mai standardizate scheme cu efecte concrete în afacerile cotidiene, firma de avocatură oferă cunoştinţele juridice şi operaţionale necesare, permiţând o extinsă gamă de instrumente juridice în scopul îndrumării spre soluţii eficiente. Independenţa şi pasiunea sunt caracteristicile noastre.

- Drept civil, comercial şi contractual - cabinetul asistă clienţii, indiferent dacă sunt companii sau personae fizice, în toate etapele de negociere, redactare şi încheiere a contractelor comerciale. Asistenţa noastră include, dar nu este limitată, la: contracte de furnizare, distribuţie, comerţ, finanţare, agenţie, licitaţii, proceduri de confidenţialitate, licenţiere, sponsorizare etc.

- Drept comercial - cabinetul oferă clienţilor servicii structurate şi cuprinzătoare, oferind consultanţă în toate aspectele legate de dreptul societăţilor comerciale: constituirea societăţii, elaborarea actelor constitutive şi a acordurilor acţionarilor, cesiunea acţiunilor sau părţilor, a patrimoniului ori a unei părţi din acesta, achiziţii, fuziuni de societăţi comerciale sau tipuri de afaceri, precum şi asistenţă în procedurile de lichidare voluntară şi faliment. Avocaţii din firma de avocatură au, de asemenea, experienţă în a-şi furniza cunoştinţele directorilor şi acţionarilor în probleme legate de echilibrul financiar al unei companii, conflicte interne între organele subsidiare şi capacitatea de control a unei companii, precum şi aspecte privind restructurarea corporativă.Cabinet avocat AVRAM FLORIN oferă  clienţilor asistenţă în constituirea şi dezvoltarea companiilor start-up. Oferim consultanţă orientată pentru a identifica instrumentele cele mai potrivite pentru nevoile specifice ale fiecărui client individual şi, în acest mod, putem să adaptăm serviciile noastre pentru fiecare caz în parte.

- Legea şi procedurile în materie de faliment şi insolvenţă  - cabinetul este capabil să îşi asume responsabilitatea pentru gestionarea tuturor problemelor legate de dificultăţile financiare şi insolvabilitatea companiilor, inclusiv restructurarea companiei şi consolidarea datoriilor şi creanţelor în procesul de reorganizare judiciară sau extrajudiciară. Acordăm, de asemenea, asistenţă clienţilor comerciali în procedurile de insolvenţă, cum ar fi reorganizarea judiciară, falimentul, înţelegerile cu creditorii (mandatul ad-hoc) şi lichidarea administrativă voluntară, precum şi în legătură cu gestionarea litigiilor privind insolvenţa.

Dreptul muncii - cabinetul  oferă clienţilor servicii consolidate în toate domeniile dreptului muncii, atât din perspectiva angajatorului cât şi a angajatului. În special, firma oferă asistenţă şi consiliere cu privire la problemele care privesc managementul angajaţilor. Această expertiză se extinde la aspecte legate de recrutare, remunerare, cazuri de suspendare şi încetare a contractului de muncă, procedure disciplinare, relaţii cu sindicatele, negocierea şi încheierea contactelor colective de muncă şi proceduri specifce în cazul unei crize corporatiste. Lucrăm pentru a ajuta clienţii noştri să anticipeze şi să evite disputele, cu scopul de a consolida un  management  optim al resurselor umane, oferind, în caz de conflict, un serviciu eficient şi de înaltă calitate.

Litigii civile, de drept comercial şi contencios administrative fiscal - cabinetul oferă clienţilor asistenţă în chestiuni legate de procedurile judiciare în material litigiilor civile, comerciale şi de arbitraj, precum şi în cazul problemelor de contencios administrativ fiscal. Dispunem de o abordare proactivă din perspective Clientului în elaborarea documentelor administrative şi în discutarea strategiilor procedurale, asigurând experienţă şi profesionalism în gestionarea audierilor, probelor şi dosarelor în faţa instanţelor naţionale sau internaţionale.

Propietate imobiliara - cabinetul activează şi în domeniul tranzacţiilor imobiliare şi a dezvoltat o experienţă considerabilă în toate problemele legale şi practice din acest domeniu. Experienţa din acest sector de activitate, câştigată în ani de practică, a permis Cabinetului să dezvolte o reţea extinsă de contacte, asigurând o colaborare productivă cu persoanlele fizice şi juridice implicate în sectorul imobiliar. Cabinetul  oferă un serviciu complet şi incluziv, asistând şi îndrumând Clientul în fiecare etapă de dezvoltare.

© 2019 Copyright by avocati-romania.ro